SEZNAM ČLENŮ VÝBORU  KČT  ČESKÉ BUDĚJOVICE

Brtník Pavel, předseda

PELTAN Jiří Ing., místopředseda

KUBOVEC  Zdeněk Ing. hospodář

CHMEL Vladimír, informatik,web

BRAŠNIČKOVÁ Marie, jednatelka

SLÁDKOVÁ Hana, pokladní 

FESTA Karel Ing., organizace cyklo,kronikář

HOROVÁ  Jaroslava,matrikářka

ŠAFÁŘOVÁ Anna, matrikářka

ŠIMON Jaromír, člen

 
==================================
REVIZNÍ KOMISE:
 
ŠMEJKALOVÁ Marie, předseda RK
 
BUMBA Josef , revizní komise
 
KRÁLOVÁ Blanka,revizní komise
 
===================================================
 
CVIČITELÉ A VEDOUCÍ PĚŠÍ TURISTIKY
 
Antony Jaromír, 
 
Brtník Pavel,
 
Festa Karel, 
 
Linda Stanislav, 
 
Macháčková Eva, 
 
Novotná Milada,
 
Peltan Jiří, Ing., 
 
Peltanová Adéla, Ing., 
 
Pořádková Zdeňka,Mgr.
 
Posekaný Tomáš, Ing., 
 
Šafářová Anna, 
 
Šinágl Josef, 
 
Šmejkalová Marie, 
 
Vašková Eva, 
 
Vosoba Jaroslav
 
 
CVIČITELÉ A VEDOUCÍ CYKLOTURISTIKY
 
Borovanský Zdeněk, 
 
Festa. Karel, Ing.
 
Macháčková Eva, 
 
Novotná Irena, Ing., 
 
Novotná Milada, 
 
Pořádková Zdeňka, Mgr. 
 
Šinágl Josef, 
 
Vašková Eva, 
 

ZNAČKAŘI – členové KČT České Budějovice

Bumba Josef, Janáčkova 29, 370 03 Č.Budějovice

 

Festa Karel Ing., V.Volfa 7, 370 05 Č.Budějovice

 

Peltan Jiří Ing., Staré Hodějovice, Hodějovická 242, PSČ 370 08

 

Posekaná Václava, Homole,Spojovací 71 370 01 Č.Budějovice

 

Posekaný Tomáš Ing., Homole,Spojovací 71 370 01 Č.Budějovice

 

Šámal Vladimír Ing., Prokyšova 4, 370 01 Č.Budějovice

 

Šinágl Josef, Neplachova 27, 370 04 Č.Budějovice

 

Vondrák  Jiří, J.Bendy 12, 370 05 Č.Budějovice

Ve značkařském obvodu České Budějovice se značení věnuje ještě řada turistů, ne-členů KČT.

 

Zjistíte-li na značených trasách jakékoliv nedostatky, sdělte je, prosím, pokud se jedná o území okresu České Budějovice předsedovi značkařského obvodu Ing. Posekanému (tel. 724 275 404, e-mail zhv.tposekany@seznam.cz), mimo náš okres předsedovi rady značení KČT Mgr. Karlovi Marvartovi (e-mail markvart@kct.cz. Možno též prostřednictvím výboru naší TJ.

 

V kolektivu značkařů rádi uvítáme všechny z Vás, kteří máte zájem aktivně pomoci při obnově a údržbě pěších, lyžařských nebo cyklistických tras. Stačí se ozvat výše uvedeným funkcionářům KČT.