AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

=============================================================

 OBLASTNÍ KALENDÁŘ AKCÍ KČT 2018

 

Kalendář otevřete    ZDE   klikněte na podtržený odkaz

 

Chůze: klikněte ZDE

=====================

SMUTNÁ ZPRÁVA

Oznamujeme všem přátelům,

že  odešel náš kamarád, dlouhodobý člen výboru KČT 

a hlavně obětavý a dobrý člověk

pan ing. ZDENĚK KUBOVEC

Poslední rozloučení se Zdeňkem se koná pouze v úzkém rodinném kruhu.

 

Vzpomeňte na dobrého člověka!

============================================

 

 

 

 

Nový záznamník k 100. výročí vzniku ČR a 130. výročí vzniku Klubu českých turistů

 

Nový záznamník k 100. výročí vzniku ČR a 130. výročí vzniku Klubu českých turistů

Sekce pro Vás připravila jednoduchý záznamník (ke stažení z webových stránek zdarma) k 100.
výročí vzniku ČR a 130. výročí vzniku Klubu českých turistů. Plnění bude od 17. listopadu 2017 až
18. listopadu 2018 – podmínkou je účast na třech hlavních akcích a dalších deseti akcích odborů či
oblastí vázajících se k tomuto výročí. Po splnění podmínek bude vydán odznak. Vydávat bude sekce
pěší turistiky na zveřejněných akcích. Podrobnější informace naleznete na záznamníku.
Podmínky plnění TTO 130. výročí založení KČT a 100. výročí založení ČR.
 Začátek plnění DP Poslední puchýř Bučovice 2017 účast na 3 akcích zařazených do seriálu oslav
100 let založení ČR
 účast na dalších 10 akcích KČT
 /odboru, oblast/ vázajících se na oslavy 130. výročí KČT a 100. výročí založení ČR
 Po splnění výše uvedených podmínek obdrží účastník zdarma odznak.
 Odznaky se budou vydávat od 17. listopadu 2018 a na vybraných akcích v roce 2019.
 
 ke stažení :   Záznamník ke stažení (pdf)
klikněte na podtržený odkaz
 
 

 

=====================================================================

Nový železniční dopravce na Šumavských tratích

od 10.prosince 2017
 
Společnost GW Train Regio a.s., člen skupiny JIHOTRANS
 

Podrobnosti , včetně nových jízdních řádů

na Šumavských tratích najdete v sekci

POMOCNÍK NA CESTY nebo klikněte na podtržené

========================

Schválený program vlády:

důchodci a studenti budou jezdit ve vlacích bezplatně |

Vláda Andreje Babiše počítá ve svém programovém prohlášení s bezplatným cestováním ve vlacích pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do 26 let. Mezi vyjmenované prioritní dopravní stavby přibylo také pokračování dálnice D49.

„Senioři a studenti si zaslouží dopravu vlakem zdarma, proto jsme do finálního znění programového prohlášení vlády tenhle náš návrh napsali. Máme tu režijní jízdné pro zaměstnance drah, pro seniory a bývalé zaměstnance. To nám vždy bránilo v soutěžení a otevření trhu na železnici,“ řekl po mimořádném jednání vlády  ministr dopravy Dan Ťok.
Podle ministra tuto problematiku bylo nutné dlouhodobě vyřešit. „Předpokládáme, že bude nějaký seniorpas nebo průkaz pro studenty, který by byl zpoplatněný a na základě kterého by mohli jezdit důchodci nad 65 let a studenti do 26 let bezplatně,“ dodal ministr.
Podle konečného znění programového prohlášení má Babišova vláda „přijmout rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let“. Přesná podoba jízdného zdarma, a s tím spojené náklady pro stát, vyplynou až z nastavení podmíne

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR 8. 1. 2018

________________________________________________________________

Prosím o sdělení obratem:  
počet jakkoli ujetých kilometrů na kole 
v letošním roce, pokud je jejich celkový počet  900 km a více.
Hezký den přeje Karel Festa
_________________________
 
BODOVNÍKY
odevzdejte od začátku ledna 2018 na vycházkách 
nebo každý lichý čtvrtek v klubovně
Sečtěte počet akcí, bodů,km a odevzdejte 
nejpozději do konce ledna 2018.
Za revizní komisi Marie Šmejkalová
 
 
 
 
 
===================================================
 
ROZHODNUTÍ VÝBORU

O TERMÍNECH VYCHÁZEK V R.2018
leden-březen, červenec-srpen a listopad - prosinec:

  pěší vycházky ve středu a neděli

---------------------------

duben- červen a září-říjen: 

pěší vycházky ve středu, pátek a neděli

-------------------------
soboty: 

budou možné obsadit cykloakcemi 

případně akcemi pořádanými krajskými 

a celostátními orgány turistického charakteru

==============================
 
ENCYKLOPEDIE TURISTIKY

a mnoho dalšího

najdete  ZDE (klikněte na podtržené)

======================

 

Za Jirkou Hlaváčem

Po delší nemoci odešel 16. července 2017 na svůj poslední výlet čestný člen odboru KČT
České Budějovice i čestný člen oblasti KČT Jihočeský kraj Ing. Jiří Hlaváč.
Do tělovýchovné jednoty Klub turistů, která jako jediná v Českých Budějovicích měla před
rokem 1989 pěší turistiku jako svou hlavní činnost a svým názvem se i v té době snažila
připomínat návaznost na tradice KČT, přišel brzy po jejím založení. Záhy se stal členem
výboru ve funkci metodika a zapojil se i do práce okresního i krajského výboru svazu turistiky
ČSTV. Od roku 1990 do roku 2016 byl předsedou odboru KČT v Českých Budějovicích a 20
let předsedou oblasti KČT Jižní Čechy. Několik volebních období byl členem ústředního
výboru KČT a ústřední revizní komise KČT. Podílel se i na činnosti sekce ochrany přírody.
Jako předseda odboru se podílel na organizaci všech významných akcí odboru i oblasti, ať už
to byly dálkové pochody, zájezdy v tuzemsku i do zahraničí, semináře cvičitelů. Po r. 1989
pomáhal s cvičitelkou Dušákovou objevovat pro naše členy nové a nepoznané kraje za
železnou oponou v Rakousku, Německu i dalších zemích, zakládal novou tradici pochodů
IVV a navazoval spolupráci se sousedními turistickými spolky v Rakousku pořádajících
pochody IVV ke vzájemným návštěvám. Hodně úsilí věnoval běžným vycházkám zaměřeným
na poznávání jižních Čech i kratším středečním vycházkám pro nejstarší členy. Svým
příkladem vychoval mnoho dalších vedoucích, cvičitelů i funkcionářů turistiky. Byl nositelem
čestného odznaku Vojty Náprstka.
Práci pro rozvoj turistiky zvládal i při svém náročném zaměstnání. Před rokem 1989 byl
technikem Jihočeských pekáren, státní podnik a řešil havárie pecí a dalších zařízení, aby bylo
pečiva dostatek. Po privatizaci podniku přešel do Desta, s.p. a poslední léta před důchodem
strávil jako pedagog ve Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku, 
případně ještě lépe, výstup na kteroukoliv
tisícovku Šumavy či Novohradských hor.

======================

"Návod na cyklistiku"

je nový pořad stanice Český rozhlas České Budějovice, na němž spolupracuje Nadace Jihočeské cyklostezky, a který si můžete vyhledat na níže uvedeném odkazu. V něm se mj. dozvíte základní informace o vhodné výbavě, údržbě, ale i chování na cyklostezkách, cyklotrasách a v provozu vůbec! K informacím na webu samozřejmě náleží i rozhlasový pořad...

 

Návod na cyklistiku klikněte na podtržený odkaz/

ENCYKLOPEDIE TURISTIKY

a mnoho dalšího

najdete  ZDE (klikněte na podtržené)

====================================================

ZNAČENÍ TURISTICKYCH TRAS

hledáme zájemce o činnost značkaře, 

přednostně členy KČT, kteří by byli po zaškolení ochotni pomoci s obnovou značení turistických tras v okrese České Budějovice. Úhrada cestovních nákladů, odměna více než symbolická a samozřejmě pocit z dobře vykonané práce pro turistickou veřejnost.

Bližší informace podají na pravidelných schůzkách s členy výboru odboru Ing.Peltan a Ing.Hlaváč, 

nebo přímo předseda značkařského obvodu 

České Budějovice 

Ing.Posekaný, mobil 724 275 404. 

=================================================================

Spolek jihočeských turistů byl založen v Českých Budějovicích r. 1891.

  Na valné hromadě 20. ledna 1907 se přeměnil na odbor Klubu českých turistů. 

Svolavateli schůze byli císařský rada, zemský poslanec, zlatník a hodinář Robert Rožánek (1852 – 1928) a tajemník obchodní komory JUDr. Albert Maysl, kteří vyložili účel odboru a navrhli jeho příští činnost. Na výborové schůzi byl následně zvolen prvním předsedou JUDr. Albert Maysl. Místopředsedou c. k. profesor České reálky Rudolf Pavler, jednatelem poslanec říšské rady a tajemník Národní Rady František Vodňanský (1866 – 1920), pokladníkem továrník a c. k. rada Augustin Hromádka a archivářem tovární úředník Desider Vostrý. Do prvního výboru byli dále zvoleni řídící učitel Karel Bartuška, majitel ovocných školek a zahrad Josef Lenz, kult. inženýr Josef Mysliveček, Robert Rožánek a advokát JUDr. August Zátka. Náhradníky byli adjunkt chemické továrny Hynek Hranička, c. k. profesor České reálky Matouš Kaska a odborný lékař MUDr. Rudolf Raše. Revizory účtů byli správce českého akciového pivovaru Karel Němec a ředitel České smaltovny Josef Vodička. Po schůzi následovala valná hromada Spolku jihočeských turistů, která se usnesla o jeho zrušení a převedení jmění 171 K 70 h, sbírky knih i map na nový odbor. V době vzniku měl odbor KČT 22 členů a zahájil svou činnost 21. 3. 1907 v dvoraně Besedy přednáškovým večerem starosty KČT c. k. stavebního rady Vratislava Pasovského, který hovořil nejen o organizaci a činnosti KČT, nýbrž i o krásách pobřeží Dalmácie s promítání diapozitivů od prof. J. Bubeníčka. Do konce roku 1907 vzrostl počet členů na 41. Dále rychle narůstal, v r. 1922 – 299, 1923 – 268, 1929 – 499 a 1930 – 583. Již v prvním roce zahájila činnost poradní kancelář v záležitostech cestovních. Odbor se zasazoval o vysazování stromů, zejména na tehdy nově upravovaném Schnarcherově ostrově. V r. 1908 byl předsedou advokát JUDr. Jan Bartoš a v r. 1909 c. k. profesor České reálky Matouš Kaska

Počátky organizované turistiky na Českobudějovicku

 

Počátky organizované turistiky na Českobudějovicku spadají do 60. let 19. století, kdy byla hlavní náplní činnosti nově založených tělovýchovných organizací Turnverein Sokol

Ve 2. pol. 19. století se České Budějovice staly východištěm četných tras po okolí, ke vzdálenějším cílům se pak bylo možno přiblížit pomocí 5 postupně vybudovaných železničních tratí. Spolek jihočeských turistů byl založen 1891, 1907 se stal odborem Klubu českých turistů. 

Tento spolek začal od 1912 se systematickým značením turistických tras v nejoblíbenějších místech regionu. Německý turistický spolek s názvem Leitersteiner podle skalní skupiny na Kleti byl ve městě založen 1906.

Později byl začleněn do spolku Deutscher Böhmerwaldbund. Činnost českobudějovických turistů se více rozvinula po první světové válceKlub československých turistů založil Jihočeskou župu a začal pronikat na jižní Šumavu, pozornost věnoval Kleti a okolí. Kromě značení a údržby tras se věnoval ochraně památek, budování turistických ubytoven a tábořišť. 

Obdobně aktivní byl německý spolek. V období druhé světové války a po jejím skončení došlo k útlumu turistické činnosti. Turistika byla začleněna do sjednoceného Sokola a do Dobrovolné sportovní organizace. Činnost organizovaných turistů se soustředila k výkonnostní turistice, k plnění různých odznaků a k orientačním závodům. 

Po vzniku Československého svazu tělesné výchovy 1957 se zvýšil počet turistických oddílů ve městě. Věnovaly se kromě značkování i budování turistických základen, pořádání srazů a organizování masových akcí. Mezi nejznámější patřilo zimní táboření na Kleti, spartakiádní pochody, Podzimní šlápoty, mírové pochody v Trocnově, K Budějovicům cesta apod.

Po roce 1989 došlo k obnovení činnosti Klubu českých turistů. Velký rozvoj zaznamenala zejm. cykloturistika, pro kterou má Budějovicko ideální podmínky. 

 

AUTOR:
doc. PaedDr. Jan Štumbauer CSc.

ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

 ================================================================


125 let turistických značek: Víte, kudy vedla první trasa?

 
Za 125 let existence turistického značení v Česku už dobrovolníci vyznačili na 40 tisíc kilometrů turistických tras. Vůbec první z nich vznikla v květnu 1889 mezi Štěchovicemi a Svatojánskými proudy. Kvůli vzniku přehrady se ale nezachovala. Druhá trasa vznikla jen o pár měsíců později a projít si ji můžete i dnes.
První dochovaná trasa vede z Berouna na Karlštejn. Značená je červeně a pyšní se číslem 001. V době, kdy vznikla, bylo zvykem značit trasy spíše záseky na stromech nebo hromádkami kamení. "Okolí Prahy a Karlštejn, to byla atraktivní záležitost z hlediska turistiky, takže se začalo se značením tady," říká Jaroslav Vlasák, ústřední inspektor značení z Klubu českých turistů. Z počátků značení stezek se dochovala dokonce i více než sto let stará fotografie s názvem První označovací družstvo při práci.

Novou trasu k označení může navrhnout každý

Česká sít turistického značení je jedna z nejhustších a nejpropracovanějších na světě. Na jejím udržování se podílejí tisíce lidí. Značky hlavně obnovují a kontrolují. Někdy se totiž vloudí chyba a značka zkrátka zmizí, kvůli pokácenému stromu nebo třeba nové omítce. Každou trasu podle Karla Markvarta z Klubu českých turistů projde jednou za tři roky značkařská skupina. Součástí jejich práce je ale i vymýšlení nových tras a jejich rušení. "Návrh na novou trasu může dát každý. Snažíme se takovým nápadům, pokud jsou dobré, vyhovět," dodal Markvart.

 A jak se vyznat ve značení?

 Červená, modrá, žlutá a zelená - turistické značky, které se k jednotlivým trasám nepřiřazují náhodně. Pokud chcete dojít k nejzajímavějším místům, vydejte se po červené či modré. Ty totiž značí hlavní trasy. Žlutá a zelená jsou pak pouze trasy místní, přístupové, říká Vlasák. Z hlediska obtížnosti se ale neliší.
.
Barvy stromům neškodí, velikost značek má svá pravidla

Na značení turistických tras se podílejí i dobrovolníci z řad turistů. Musí ale respektovat značkařská pravidla. "Značka na pěších turistických trasách musí mít rozměr deset centimetrů," říká Vladimír Maršík, instruktor značení z Klubu českých turistů. Dříve byly značky větší. I barva musí být speciálně vyrobená. "To jsou písmomalířské barvy a rozhodně neškodí přírodě ani stromům," dodává Maršík. K práci turistů značkařů patří nejen malování, ale taky lepení samolepek na pouliční lampy, nebo kontrola nástěnných map a rozcestníků. .

 Klub českých turistů (KČT) byl založen v roce 1888 skupinou lidí kolem Vojty Náprstka. Jednou z aktivit klubu je právě značení pěších tras, ale i cyklotras či hipotras. Dnes KČT sdružuje téměř 40 tisíc turistů po celém Česku.
                                                                     
==================================================

Pravidla pohybu v přírodě

Příroda je společným bohatstvím a měla by sloužit všem lidem k jejich rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití. Tak jako na pozemních komunikacích existují pravidla silničního provozu, která se řídí platnými zákony a vyhláškami a jsou kontrolována policií, je třeba definovat i pravidla pohybu v přírodě a pravidla její ochrany. I tato pravidla by měla mít oporu v příslušných právních normách a jejich dodržování by mělo být kontrolováno.

Klub českých turistů (KČT) ustanovil pravidla pro pohyb svých členů v přírodě následně:V přírodě se pohybujte tak, abyste ji nepoškodili, a zároveň i ohleduplně k jiným návštěvníkům.

  • Délku a náročnost tras volte úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám.
  • Turistickou výstroj a vybavení mějte vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám.
  • Dbejte na svoji osobní bezpečnost (přilba, brýle, krémy s UV filtrem), mějte vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství tekutin a jídla.
  • Ke svému pohybu v přírodě využívejte přednostně vyznačené trasy pro Vámi zvolený druh přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujte absolutní přednost tohoto přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.).
  • Nikdy nevcházejte nebo nevjíždějte na trasy nebo jejich úseky, které jsou pro Vámi používaný druh přesunu zakázány.
  • Dodržujte pravidla pro provozování daného druhu přesunu (pěší, lyže, cyklo), pravidla ochrany přírody, pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích i další pravidla, platná pro pohyb v daném území.
  • I v případě, že není zakázána chůze v souběhu s lyžařskou trasou, nechoďte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.
  • V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou, se pohybujte v pravé polovině cesty tak, aby Vás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout.
  • Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněte cyklistům, aby Vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.
  • Máte-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku, a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.

Právní systém České republiky upravuje pravidla pobytu v přírodě v zákoně č.114/1992 Sb, jehož účelem je přispívat k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Dle odstavce § 63 má každý člověk právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.

Chování v lese a vstup do lesů přímo upravuje zákon č. 298/95 Sb. o lesích (lesní zákon), podle kterého má každý právo na vstup do lesa na vlastní nebezpečí. V lese je povoleno sbírat lesní plody a suchou na zemi ležící klest pro vlastní potřebu. Mimo jiné je zakázáno zakládat oheň a organizované nebo hromadné sportovní akce musí být včas oznámeny příslušnému orgánu státní správy lesů. Volný pobyt, táboření či stanování je povoleno pouze na vyhrazených místech nebo místech, která schválí místní orgány, instituce a odbor životního prostředí příslušného kraje.

            Na území České republiky se rozlišují tři kategorie chráněných území s různou úrovní ochrany proti vlivům činnosti člověka, které omezují aktivity člověka na svém území. Nejvyšší status chránění mají Národní parky (NP). Druhou skupinu tvoří Chráněné krajinné oblasti (CHKO), Národní přírodní rezervace (NPřR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památky (NPP), Přírodní památky (PP). Zbytek ve třetí skupině tvoří krajina bez zvýšených omezení pro pohyb a pobyt člověka. Na všech územích se zvýšenou ochranou je dán rozsah možných aktivit Návštěvním řádem, který má pro jednotlivá území specifické přizpůsobení vycházející z místních podmínek a potřeb.

==========================================================

 

STARÁ ŠUMAVA 

Stará Šumava-obsáhle až do detailů...

Soubor s obsahem 426 článků o Šumavě, vesničky,

 památky, příběhy apod.
 

čtěte  ZDE - klikněte na podtržené

.