O NÁS

STRUČNĚ O ČINNOSTI 

Klub českých turistů  České Budějovice má v současnosti přes 200 členů (údaj platný ke dni 1. 12. 2017). Po celý rok se uskutečňuje řada akcí dle tohoto kalendáře. Většina těchto akcí je určena jak pro členy, tak i pro ostatní zájemce o turistiku z řad veřejnosti. Jedná se především o akce pěší a cyklo turistiku. Méně náročné trasy 10 - 15 km pro starší a děti, či náročnější 20 km a výše, cyklotrasy 40 - 80 km. V průběhu roku jsou pořádány různé autobusové zájezdy či vícedenní pobyty v tuzemsku či do zahraničí. Zapojujeme se do různých činností související s výkonnostní turistikou - cyklo, pěší, lyže, vysoko-horskou turistikou. Při tomto též členové plní jednotlivé  oblastní turistické odznaky či odznaky IVV, IML. Několik členů hraje turistickou hru geocaching. V zimních měsících je dle sněhových podmínek provozována též lyžařská turistika.

       Členové se též podílejí na údržbě a značení nových pěších, lyžařských i cyklistických turistických tras. O činnosti spolku jsou vedeny velmi pěkné kroniky. Pořádáme turistické akce, které jsou zařazeny mezi hlavní nebo významné akce KČT pořádané v ČR. Jedná se o tradiční pěší a cyklo akci Podzimní krajinou v Borovanech, Pochod Osvobození a Švejkovo Českobudějovické kolo v Boršově nad Vltavou. Tyto akce jsou zařazeny v mezinárodním turistickém kalendáři akcí IVV. V roce 2018 řadou akcí oslavíme 100. výročí vzniku Československé republiky a 130. výročí založení Klubu českých turistů v rámci celoklubového projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“. Připomeneme si rovněž 100. výročí konce 1. světové války (11.11.) a 150. výročí narození básníka Otokara Březiny (*13.9.1868). Opět připojíme k akci „Měsíc věží a rozhleden“, která vznikla v našem městě.

Česká republika je překrásná zem. I když nám chybí moře a skalnaté velehory, najdeme v každém koutu naší vlasti to, co nás chytí za srdce. Často se pak na tato místa vracíme i v pozdním věku, přivádíme sem  své děti či vnoučata. Písečné přesypy, tajemné menhiry, bludné balvany, stepní louky, širá pole nebo oblé vrchy hor  i hluboké lesy. Jezera a rybníky, potoky a řeky, ale také samoty, malebné vesničky a města. Mezi tím kostelíky, kapličky, kláštery a chrámy, zříceniny, hrady a zámky. A všude dokola lidé, kteří přetvářejí vše kolem sebe ke svému obrazu v kulturní krajinu.

 

Pojďte s námi  poznávat  krásy  naší republiky,

a možná poznáte, že stojí za to se po ní toulat.

Rádi mezi sebou přivítáme

   další zájemce o turistiku

 

Každý zájemce o turistiku se může nezávazně „na zkoušku“ zúčastnit max. tří akcí (akce pro veřejnost se startovným se nepočítají). To neplatí pro bývalé členy. Přihlásit se a získat další informace o akcích a činnosti KČT České Budějovice i celého KČT vždy v lichý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. (kromě školních prázdnin) na pravidelných schůzkách se členy výboru, které se konají v klubovně v 2. patře budovy Okresní sdružení České unie sportu České Budějovice z.s. (OS ČUS ČB z.s.), náměstí Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice (jižní strana náměstí - směrem od hotelu Dvořák (dříve Slunce) k "mlíčňáku" - v dolní části budovy byla restaurace U RYTÍŘE)

Více zde: https://kct-c-budejovice.webnode.cz/aktualni-akce/ 

STRUČNĚ O ČINNOSTI :
 
Klub českých turistů České Budějovice, z.s. má v současnosti přes 183 členů (údaj platný ke
dni 1. 12. 2018). Po celý rok se uskutečňuje řada akcí dle tohoto kalendáře. Většina těchto akcí je
určena jak pro členy, tak i pro ostatní zájemce o turistiku z řad veřejnosti. Jedná se především o akce
pěší a cyklo turistiku. Méně náročné trasy 10 - 15 km pro starší a děti, či náročnější 20 km a výše,
cyklotrasy 40 - 80 km. V průběhu roku jsou pořádány různé autobusové zájezdy či vícedenní pobyty
v tuzemsku či do zahraničí. Zapojujeme se do různých činností související s výkonnostní turistikou -
cyklo, pěší, lyže, vysoko-horskou turistikou. Při tomto též členové plní jednotlivé oblastní turistické
odznaky či odznaky IVV, IML. Několik členů hraje turistickou hru geocaching. V zimních měsících je
dle sněhových podmínek provozována též lyžařská turistika.
       Členové se též podílejí na údržbě a značení nových pěších, lyžařských i cyklistických turistických
tras. O činnosti spolku jsou vedeny velmi pěkné kroniky. Pořádáme turistické akce, které jsou
zařazeny mezi hlavní nebo významné akce KČT pořádané v ČR. Jedná se zejména o celokrajské
setkání turistů Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou, v r. 2019 v Kájově. Účastníme se akcí
zařazených v mezinárodním turistickém kalendáři akcí IVV. Opět připojíme k akci „Měsíc věží a
rozhleden“, která vznikla v našem městě.
Česká republika je velmi překrásná zem. I když nám chybí moře a skalnaté velehory,
najdeme v každém koutu naší vlasti to, co nás chytí za srdce. Často se pak na tato místa
vracíme i v pozdním věku, přivádíme sem své děti či vnoučata. Písečné přesypy, tajemné
menhiry, bludné balvany, stepní louky, širá pole nebo oblé vrchy hor i hluboké lesy. Jezera a
rybníky, potoky a řeky, ale také samoty, malebné vesničky a města. Mezi tím kostelíky,
kapličky, kláštery a chrámy, zříceniny, hrady a zámky. A všude dokola lidé, kteří přetvářejí vše
kolem sebe ke svému obrazu v kulturní krajinu.
Pojďte s námi poznávat krásy naší republiky a
možná poznáte, že stojí za to se po ní toulat.
Každý zájemce o turistiku se může nezávazně „na zkoušku“ zúčastnit max. tří akcí
(akce pro veřejnost se startovným se nepočítají). To neplatí pro bývalé členy. Přihlásit
se a získat další informace o akcích a činnosti KČT České Budějovice i celého KČT
vždy v liché úterý od 16.00 do 17.00 hod. (kromě školních prázdnin) na pravidelných
schůzkách se členy výboru, které se konají v klubovně v 2. patře budovy Okresní
sdružení České unie sportu České Budějovice z.s. (OS ČUS ČB z.s.), náměstí
Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice (jižní strana náměstí - směrem od
hotelu Dvořák (dříve Slunce) k "mlíčňáku" - v dolní části budovy byla restaurace U
RYTÍŘE)
Více zde: https://kct-c-budejovice.webnode.cz/aktualni-akce/
 
Rádi mezi sebou přivítáme
další zájemce o turistiku
INFORMACE TÉŽ NA INTERNETU:
 
kct-c-budejovice.webnode.cz , mail: kct- cb@volny.cz , vlachmel@gmail.com
UVEŘEJŇOVÁNÍ AKCÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ
 ve vývěsních skříňkách (kromě interních záležitostí) a to:
- na Lannově třídě na butiku poblíž Obchodní banky č. 13/7,
 

 

 

  ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ČLENY I ZÁJEMCE

   O ČLENSTVÍ V KČT

 

Člen KČT je zároveň členem KČT Č. Budějovice, oblasti (kraje) i celého KČT (ústředí) včetně všech práv, povinností, výhod i možností vyplývajících ze sta-nov, vnitřních právních předpisů (směrnic) i usnesení příslušných orgánů KČT.

V případě nezaplacení členských příspěvků do 31. 1. 2019 (respektive do čtvrtka 31. 1. 2019) členství v souladu se Stanovami KČT automaticky zaniká. V případě dodatečného zaplacení po tomto termínu musí člen vyplnit novou přihlášku jako nový člen.

Noví členové musí vyplnit přihlášku vždy a při jejím podání předloží občanský průkaz (příp. jiný státem uznávaný doklad) ke kontrole údajů uvedených v přihlášce. Podpisem na přihlášce stvrzují právo výboru nakládat obvyklým způsobem s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů….

 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY KČT

 

Členství v KČT je vázáno na zaplacení členských příspěvků. Žádáme všechny naše dosavadní členy i nové zájemce o členství, aby včas zaplatili dále uvedené částky na pravidelné čtvrteční schůzce výboru se členy v době od 16.00 do 17.00 hod. v lichý kalendářní týden.

Systém placení členských příspěvků se od roku 2016 zásadně změnil. Příspěvky pro ústředí se člení na základní, rozšířené (časopis Turista) a TOP (podpora klubu) členství. Vydávají se nové členské průkazy ve formě karty, která je kombinovaná se slevovou kartou EUROBEDS a věrnostní Sphere card. Navýšení příspěvku pro odbor s ohledem na inflaci jsme odhlasovali naposledy na konferenci 4. 2. 2018.

 

 

 p o d í l   p ř í s p ě v k ů   p r o

příspěvky

příspěvky

příspěvky

 

odbor

oblast

ústředí

základní

rozšířené

TOP

 výdělečně činní

140

70

150/540/1370

360

750

1580

 senioři muži od 62 let

 

 

 

 

 

 

 senioři ženy od 60 let

70

40

90/480/1300

200

590

1410

 invalidní  důchodci

 

 

 

 

 

 

 děti a  mládež do 26 let

70

40

90/480/1260

200

590

1370

 rodinná známka

200

120

300/690/1470

620

1010

1790

 

 

V případě hostování člena jiného odboru platí tento jen částku „podíl příspěvků pro odbor“. Za čestné členy platí příspěvky odbor nebo oblast.

Příspěvek na tisk kalendáře akcí (neplatí cvičitelé, výbor, revizní komise a čestní členové všech stupňů) stanoví výbor dle skutečných nákladů (zaokrouhleno nahoru).

Pro rok 2019 činí tento příspěvek 20,- Kč.

 

UVEŘEJŇOVÁNÍ AKCÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ

 

    ve vývěsních skříňkách (kromě interních záležitostí) a to:

-        na Lannově třídě na butiku poblíž Obchodní banky č. 13/7,

-        na náměstí Přemysla Otakara II.  před ROLO-PEKÁRNA č. 79/21

      v klubovně - viz strana Stručně o činnosti (vč. interních záležitostí)

     na internetových stránkách :    https://kct-c-budejovice.webnode.cz 

 

SOUTĚŽ AKTIVITY 2019
 
1.1. Každý zájemce o soutěž obdrží při čtvrteční schůzce s členy výboru bezplatně jeden záznamník a neprodleně vyplní na jeho titulní straně své jméno a příjmení. Převzetí záznamníku se považuje za přihlášení do soutěže. Soutěž není povinná. Vyžaduje-li se pro přiznání některých členských výhodprokázání aktivity odpovídající určitému počtu bodů, lze to učinit i jiným přijatelným a prokazatelným způsobem.
Je-li záznamník zcela zaplněn záznamy, obdrží zájemce bezplatně další. V případě ztráty rozhodne
o možnosti bezplatného vydání náhradního nebo nového záznamníku předseda, místopředseda,
jednatel nebo metodik.
1.2. V soutěži aktivity se bodují jen akce uvedené v plánu práce pro příslušný kalendářní rok nebo
dodatečně schválené výborem, předem řádně zveřejněné ve vývěsních skříňkách.
1.3. Bodují se zpravidla jen akce s turistickou aktivitou přístupné všem členům. Výbor může udělit
výjimku k bodování výběrových akcí oddílů, obsazovaným přednostně nebo výhradně členy
oddílů. Obdobně může postupovat též k zajištění účasti zástupců KČT ČB na akcích oblasti, ústředí nebo zahraničních akcí IVV, EWV a IML. Neboduje se prostá účast na konferenci, předkonferenční schůzce, schůzi výboru, přednášce, promítání, výstavy atd.
1.4. Záznamník nosí účastník na každou akci a při ukončení akce předkládá k provedení záznamu. Do záznamníku zapisuje počet bodů a potvrzuje účast na akci svým podpisem vedoucí nebo cvičitel,který akci organizuje (vede). Dodatečně lze přidělit body jen výjimečně. Cvičitel nebo vedoucí je oprávněn a povinen kontrolovat jméno a příjmení na záznamníku tak, aby zabránil možnému podvodnému jednání, např. předložení cizího záznamníku.
1.5. Nárok na přidělení přiměřeného počtu bodů má i ten, kdo po dohodě s vedoucím akce ze
zdravotních důvodů či jiných důvodů hodných zřetele akci nedokončí. Nárok na udělení bodů
naopak nemají ti, kteří svévolně narušují program a trasu vycházky či skupinu svévolně opustí.
Bodové ohodnocení aktivit
2.1. Za aktivní účast na jednodenní turistické akci lze přidělit při splnění ustanovení čl. 1.2. jeden bodbez ohledu na náročnost, délku trasy, dopravní vzdálenost, cenu dopravy, stravy i ubytování.
2.2. U vícedenních akcí se uděluje jeden bod za každý den, ve kterém probíhala v souladu
s ustanovením čl. 2.1. jakákoliv turistická či sportovní aktivita. Za dny, kdy probíhala pouze
doprava, se body zásadně neudělují.
2.3. Výbor je oprávněn rozhodnout o zvýhodnění vybraných akcí dvojnásobným či vyšším bodo-
vým ohodnocením. Zvýhodnění je platné, jestliže je uvedeno v zápise ze schůze výboru a na
pozvánce na akci ve vývěsních skříňkách. Za akci zařazenou v kalendáři akcí jako významná a
akci IVV pořádanou KČT ČB (v zahraničí KČT organizuje účast) přísluší dvojnásobek vždy.
2.4. Vedoucí nebo cvičitel, který organizuje akci, má právo po odevzdání cestovní zprávy,
fotodokumentace a vyúčtování akce obdržet dvojnásobné bodové ohodnocení, než obdrží
ostatní účastníci této akce. Je-li u autobusových zájezdů z důvodu účasti oddílů s rozdílnou
zdatností více vedoucích nebo cvičitelů, obdrží bodové zvýhodnění nejvýše dva.
2.5. Za organizaci dálkového pochodu, přednášky, prezentace na výstavě, či obdobné akce obdrží
každý pořadatel tři body za každý den, není-li pro něj výhodnější ohodnocení dle čl. 2.4.
2.6. Za aktivní práci v pracovních komisích členské schůze či konference KČT ČB náleží dva body a to až po přijetí usnesení.
2.7. Za získání zcela nového člena KČT přísluší tři body, které člen obdrží až po zaplacení členského příspěvku novým členem. Obdobně platí pro získání sponzora s přínosem 500,- Kč a více za rok.
2.8. Za aktivní práci při značení turistických cest organizovaným komisí značení přísluší tři body za každý řádně splněný cestovní příkaz. Body přiděluje předseda značkařského obvodu či dle čl. 2.9.

 

2.9. Body dle čl. 2.4. až 2.8. přiděluje předseda, místopředseda či jednatel, dle čl. 2.4. též organizační.