O NÁS

STRUČNĚ O ČINNOSTI 

Klub českých turistů  České Budějovice má v současnosti přes 200 členů (údaj platný ke dni 1. 12. 2017). Po celý rok se uskutečňuje řada akcí dle tohoto kalendáře. Většina těchto akcí je určena jak pro členy, tak i pro ostatní zájemce o turistiku z řad veřejnosti. Jedná se především o akce pěší a cyklo turistiku. Méně náročné trasy 10 - 15 km pro starší a děti, či náročnější 20 km a výše, cyklotrasy 40 - 80 km. V průběhu roku jsou pořádány různé autobusové zájezdy či vícedenní pobyty v tuzemsku či do zahraničí. Zapojujeme se do různých činností související s výkonnostní turistikou - cyklo, pěší, lyže, vysoko-horskou turistikou. Při tomto též členové plní jednotlivé  oblastní turistické odznaky či odznaky IVV, IML. Několik členů hraje turistickou hru geocaching. V zimních měsících je dle sněhových podmínek provozována též lyžařská turistika.

       Členové se též podílejí na údržbě a značení nových pěších, lyžařských i cyklistických turistických tras. O činnosti spolku jsou vedeny velmi pěkné kroniky. Pořádáme turistické akce, které jsou zařazeny mezi hlavní nebo významné akce KČT pořádané v ČR. Jedná se o tradiční pěší a cyklo akci Podzimní krajinou v Borovanech, Pochod Osvobození a Švejkovo Českobudějovické kolo v Boršově nad Vltavou. Tyto akce jsou zařazeny v mezinárodním turistickém kalendáři akcí IVV. V roce 2018 řadou akcí oslavíme 100. výročí vzniku Československé republiky a 130. výročí založení Klubu českých turistů v rámci celoklubového projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“. Připomeneme si rovněž 100. výročí konce 1. světové války (11.11.) a 150. výročí narození básníka Otokara Březiny (*13.9.1868). Opět připojíme k akci „Měsíc věží a rozhleden“, která vznikla v našem městě.

Česká republika je velmi překrásná zem. I když nám chybí moře a skalnaté velehory, najdeme v každém koutu naší vlasti to, co nás chytí za srdce. Často se pak na tato místa vracíme i v pozdním věku, přivádíme sem  své děti či vnoučata. Písečné přesypy, tajemné menhiry, bludné balvany, stepní louky, širá pole nebo oblé vrchy hor  i hluboké lesy. Jezera a rybníky, potoky a řeky, ale také samoty, malebné vesničky a města. Mezi tím kostelíky, kapličky, kláštery a chrámy, zříceniny, hrady a zámky. A všude dokola lidé, kteří přetvářejí vše kolem sebe ke svému obrazu v kulturní krajinu.

 

Pojďte s námi  poznávat  krásy  naší republiky,

a možná poznáte, že stojí za to se po ní toulat.

Rádi mezi sebou přivítáme

   další zájemce o turistiku

 

Každý zájemce o turistiku se může nezávazně „na zkoušku“ zúčastnit max. tří akcí (akce pro veřejnost se startovným se nepočítají). To neplatí pro bývalé členy. Přihlásit se a získat další informace o akcích a činnosti KČT České Budějovice i celého KČT vždy v lichý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. (kromě školních prázdnin) na pravidelných schůzkách se členy výboru, které se konají v klubovně v 2. patře budovy Okresní sdružení České unie sportu České Budějovice z.s. (OS ČUS ČB z.s.), náměstí Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice (jižní strana náměstí - směrem od hotelu Dvořák (dříve Slunce) k "mlíčňáku" - v dolní části budovy byla restaurace U RYTÍŘE)

Více zde: https://kct-c-budejovice.webnode.cz/aktualni-akce/  

 

  ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ČLENY I ZÁJEMCE

   O ČLENSTVÍ V KČT

 

Člen KČT je zároveň členem KČT Č. Budějovice, oblasti (kraje) i celého KČT (ústředí) včetně všech práv, povinností, výhod i možností vyplývajících ze sta-nov, vnitřních právních předpisů (směrnic) i usnesení příslušných orgánů KČT.

V případě nezaplacení členských příspěvků do 31. 1. 2018 (respektive do čtvrtka 25. 1. 2018) členství v souladu se Stanovami KČT automaticky zaniká. V případě dodatečného zaplacení po tomto termínu musí člen vyplnit novou přihlášku jako nový člen.

Noví členové musí vyplnit přihlášku vždy a při jejím podání předloží občanský průkaz (příp. jiný státem uznávaný doklad) ke kontrole údajů uvedených v přihlášce. Podpisem na přihlášce stvrzují právo výboru nakládat obvyklým způsobem s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY T

Členství v KČT je vázáno na zaplacení členských příspěvků. Žádáme všechny naše dosavadní členy i nové zájemce o členství, aby včas zaplatili dále uvedené částky na pravidelné čtvrteční schůzce výboru se členy v době od 16.00 do 17.00 hod. v lichý kalendářní týden.

Systém placení členských příspěvků se od roku 2016 zásadně změnil. Příspěvky pro ústředí se nově člení na základní, rozšířené (časopis Turista) a TOP (podpora klubu) členství. Vydávají se nové členské průkazy ve formě karty, která je kombinovaná se slevovou kartou EUROBEDS a věrnostní Sphere card. Navýšení příspěvku pro odbor s ohledem na inflaci jsme odhlasovali na konferenci 7. 2. 2015.

 

 

 p o d í l   p ř í s p ě v k ů   p r o

příspěvky

příspěvky

příspěvky

 

odbor

oblast

ústředí

základní

rozšířené

TOP

 výdělečně činní

                     120

70

150/470/1300

340

660

1490

 senioři muži od 62 let

 

 

 

 

 

 

 senioři ženy od 60 let

60

40

90/410/1230

190

510

1330

 invalidní  důchodci

 

 

 

 

 

 

 děti a  mládež do 26 let

60

40

90/410/1190

190

510

1290

 rodinná známka

180

120

300/620/1400

600

920

1700

 

 

V případě hostování člena jiného odboru platí tento jen částku „podíl příspěvků pro odbor“. Za čestné členy platí příspěvky odbor nebo oblast.

Příspěvek na tisk kalendáře akcí (neplatí cvičitelé, výbor, revizní komise a čestní členové všech stupňů) stanoví výbor dle skutečných nákladů (zaokrouhleno nahoru).

 

UVEŘEJŇOVÁNÍ AKCÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ

 

    ve vývěsních skříňkách (kromě interních záležitostí) a to:

-        na Lannově třídě na butiku poblíž Obchodní banky č. 13/7,

-        na náměstí Přemysla Otakara II.  před ROLO-PEKÁRNA č. 79/21

      v klubovně - viz strana Stručně o činnosti (vč. interních záležitostí)

     na internetových stránkách :

    https://kct-c-budejovice.webnode.cz