PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ NA ROK 2019

 

UPOZORNĚNÍ

Uvedené akce jsou pouze PLÁNOVANÉ a mohou se změnit.

Vždy PLATÍ POUZE akce uvedené v informačních

skříňkách klubu nebo na tomto webu v sekci: AKTUÁLNÍ AKCE

 

 

Pokud se vám měsíc neotevře ihned po kliknutí, 

tak jej v otevřeném okně uložte a potom otevřete ve vašem prohlížeči.

 

KČT LEDEN 2019 

KČT ÚNOR 2019

KČT BŘEZEN 2019

KCT DUBEN 2019

KČT KVĚTEN 2019

KČT ČERVEN 2019

KČT ČERVENEC 2019

KČT SRPEN 2019

KČT ZÁŘÍ 2019

KČT ŘÍJEN 2019

KČT LISTOPAD 2019

KČT PROSINEC 2019

 

Plán akcí, uvedených v KALENDÁŘI TURISTICKÝCH AKCÍ 2019
je základem činnosti naší KČT České Budějovice.
 
Tento plán připravený kolektivem našich vedoucích a cvičitelů může být dle podmínek,
požadavků vyšších orgánů KČT, výhodných nabídek jiných subjektů, změn jízdních
řádů veřejné dopravy i možností upřesňován a doplňován.
Vždy je závazné a platné to, co je ve uvedeno ve skříňce den před akcí nebo uveřej-
něno v sekci „Aktuální akce“ na internetové stránce klubu:
kct-c-budejovice.webnode.cz
 
 Pro zabezpečení členské základny je dobré do naší činnosti pozvat své přátele a
známé. Každý člen nechť v roce 2019 získá alespoň jednoho nového člena. My
plníme Vaše přání, splňte i Vy naše. Nechceme vymřít ani po meči, ani po přeslici.
 Na všechny akce si vezměte s sebou jídlo, pití a osobní léky. Pokaždé mějte u
sebe svůj osobní průkaz, průkaz člena KČT (zaplacení příspěvků) a průkaz
zdravotní pojišťovny. Při zájezdech do ciziny platný cestovní pas nebo do zemí
EU občanský průkaz a zdravotní pojištění pro cestu do ciziny.
 Dobré boty a dobré oblečení i do nepohody nikdy neuškodí, dobrá nálada tím
méně. Pro chůzi v terénu doporučujeme turistické hůlky, v dešti pláštěnku.
 Odchod od skupiny při akci (předčasné ukončení Vaší účasti na akci, krácení
trasy) je třeba předem oznámit vedoucímu (cvičiteli), aby Vás zbytečně nehledal.
 Tempo pochodu skupiny se řídí zpravidla tempem nejpomalejšího účastníka.
Vedoucí akce neodpovídá za bloudění těch, kteří spěchají vpředu. Buďte soudní
– choďte jen na akce, které dle informací propozic bezpečně můžete zvládnout.
 Připomínky a svá přání k práci výboru, vedoucích a cvičitelů sdělte písemně
nebo ústně výboru KČT na schůzích, můžete též elektronickou poštou na
adresu: vlachmel@gmail.cz nebo kodiak@email.cz . Na schůzi výboru každého
rádi vyslechneme a jeho připomínky, návrhy a požadavky řádně projednáme.
ZÁVAZNÉ A PLATNÉ POKYNY K ZÁJEZDŮM A POBYTŮM.
 Obsazování místa v autobusu podle pořadí přihlášek (zaplacení ceny, nikoliv
zamluvení), jinak dle rozhodnutí výboru. Členové mají přednost před nečleny.
 Přihlášky na akce bereme podle zásady “ Kdo dřív přijde, ten jede“
 Pamatujte, že zásadou každého turisty je dochvilnost, tudíž dodržujte u zájezdu
stanovený čas odjezdu. V případě, že se k odjezdu nedostavíte včas, odjede
autobus bez Vás a finanční důsledky si nesete sami. Svojí nedochvilností
zvyšujete náklady na zájezd a obtěžujete ostatní účastníky.
 Rozhodne-li výbor výjimečně pro malou obsazenost autobusu o možnosti účasti
nečlenů KČT ČB, platí za každý den a osobu cenu zvýšenou o 50,-Kč
 Ubytování u pobytů je zpravidla ve vícelůžkových pokojích. Jednolůžkový pokoj
si každý zařizuje, objednává i platí sám, i tak však platí příplatek na režii pobytu
STORNOVACÍ POPLATKY.
Autobusové zájezdy i vícedenní pobytové akce se snažíme pořádat za minimální
finanční náklady. Jestliže se na zájezd (pobyt) přihlásíte a nezúčastníte se ho (i části
pobytu), vzniknou klubu náklady, které je třeba, aby byly uhrazeny. Při Vaší neúčasti
z jakýchkoliv důvodů (i z důvodu nemoci) jsou stanoveny tyto stornovací poplatky:
 za každý započatý den se platí 20,- Kč v případě, že za sebe seženete
náhradníka. V případě, že není za přihlášeného náhrada, nese sám plně finanční
náklady na zájezd či pobyt.
Výjimku, kdy se vrací plně finanční hodnota zájezdu, může výbor přiznat :
 v případě vážného onemocnění spojeného s neodkladným pobytem v nemocnici
 dojde-li v době kratší než týden před odjezdem při úmrtí otce, matky, syna,
dcery, sourozence, babičky či dědečka. Při úmrtí jiných příbuzných nikoliv.