ÚVODNÍ STRÁNKA

 

Vítáme Vás na stránkách

 

KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ( KČT)

  České Budějovice.

Turistika pro nás není jen chození odněkud někam. 

Je to cesta, u které nezáleží na tom, kam jdeme, 

ale co zažijeme a objevíme.

Na to nejkrásnější totiž často narazíme úplně náhodou.

 Atˇ už je to starobylý křížek se zajímavým příběhem 

nebo místo pro romantický piknik ve stínu majestátní lípy.

Znáte snad příjemnější způsob, jak objevovat krásy naší země?

 

Pojďte s námi  poznávat  krásy  naší republiky a možná zjistíte, 

že stojí za to se po ní toulat.

Rádi vás mezi sebou přivítáme.

čtěte také ZDE )klikněte na podtržené)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ČLENY I ZÁJEMCE 

 O ČLENSTVÍ  V  ODBORU KČT Č.BUDĚJOVICE:

 

KDE NÁS NAJDETE A KDE SE MŮZETE PŘIHLÁSIT:

NAJDETE NÁS V KLUBOVNĚ:

OKRESNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ UNIE SPORTU,

 Č.BUDĚJOVICE,Z.S.

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II/ č.118/33

( jižní strana náměstí - směrem od Hotelu Slunce k "mlíčňáku"

-v dolní části budovy je RESTAURACE U RYTÍŘE)

 

  KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝOD 16:00 – 17:00 HODIN

(mimo letních školních prázdnin)

========================

 

 INFORMACE O AKCÍCH  A DALŠÍ ZPRÁVY

 jsou uveřejňovány 

ve vývěsních skříňkách (kromě interních záležitostí) a to:

- na Lannově třídě na butiku poblíž Obchodní banky č. 13/7,

- na náměstí Přemysla Otakara II. před MAPCENTREM s.r.o. č. 79/21

v klubovně - viz strana Stručně o činnosti (vč. interních záležitostí)

na internetových stránkách https:// 

kct-c-budejovice.webnode.cz

 

==================================================================================================

Plán akcí uvedených v 

KALENDÁŘI TURISTICKÝCH AKCÍ  

 je základem činnosti naší KČT České  Budějovice

Tento plán připravený kolektivem našich vedoucích a cvičitelů může být dle podmínek, požadavků vyšších orgánů KČT, výhodných nabídek jiných subjektů, změn jízdních řádů veřejné dopravy i možností upřesňován a doplňován.

Vždy je závazné a  platné  to, co je ve uvedeno ve  skříňce den před akcí nebo uveřejněno v sekci

 „Aktuální akce“ 

na internetové stránce klubu:

      kct-c-budejovice.webnode.cz 

 •   Pro zabezpečení členské základny je dobré do naší činnosti pozvat své přátele a známé. Každý člen nechť v roce 2018 získá alespoň jednoho nového člena. My plníme Vaše přání, splňte i Vy naše. Nechceme vymřít ani po meči, ani po přeslici.
 •   Na všechny akce si vezměte s sebou jídlo, pití a osobní léky. Pokaždé mějte u sebe svůj osobní průkaz, průkaz člena KČT  (zaplacení příspěvků) a průkaz zdravotní pojišťovny. Při zájezdech do ciziny platný cestovní pas nebo do zemí EU občanský průkaz a zdravotní pojištění pro cestu do ciziny.
 •   Dobré boty a dobré oblečení i do nepohody nikdy neuškodí, dobrá nálada tím méně. Pro chůzi v terénu doporučujeme turistické hůlky.
 •  Odchod od skupiny při akci (předčasné ukončení Vaší účasti na akci, krácení trasy) je třeba předem oznámit vedoucímu (cvičiteli), aby Vás zbytečně nehledal.
 •   Tempo pochodu skupiny se řídí zpravidla tempem nejpomalejšího účastníka. Vedoucí akce neodpovídá za bloudění těch, kteří spěchají vpředu. Buďte soudní – choďte jen na akce, které dle informací propozic bezpečně můžete zvládnout.
 •  Připomínky a svá přání k práci výboru, vedoucích a cvičitelů sdělte písemně nebo ústně výboru KČT na schůzích, můžete též elektronickou poštou na adresu: vlachmel@gmail.cz nebo kodiak@email.cz. 
 • Psát můžete též přímo na webové stránce kct-c-budejovice.webnode.cz v sekci Napište nám.
 • Na schůzi výboru každého rádi vyslechneme a jeho připomínky, návrhy a požadavky řádně projednáme.

ZÁVAZNÉ A PLATNÉ POKYNY K ZÁJEZDŮM.

 •   Obsazování místa v autobusu podle pořadí přihlášek, jinak dle rozhodnutí výboru.
 •   Přihlášky na akce bereme podle zásady “ Kdo dřív přijde, ten jede“
 •  Pamatujte, že zásadou každého turisty je dochvilnost, tudíž dodržujte u zájezdu stanovený čas odjezdu. V případě, že se k odjezdu nedostavíte včas, odjede au-tobus bez Vás a finanční důsledky si nesete sami. Svojí nedochvilností zvyšujete náklady na zájezd a obtěžujete ostatní účastníky.
 •  Rozhodne-li výbor výjimečně pro malou obsazenost autobusu o možnosti účasti nečlenů KČT ČB, platí za každý den a osobu cenu zvýšenou o 50,-Kč
 •  Ubytování u pobytů je zpravidla ve vícelůžkových pokojích. Jednolůžkový pokoj si každý zařizuje, objednává i platí sám, i tak však platí příplatek na režii pobytu

STORNOVACÍ POPLATKY.

Autobusové zájezdy i pobytové akce se snažíme pořádat za minimální finanční nákla-dy. Jestliže se na zájezd (pobyt) přihlásíte a nezúčastníte se ho (i části pobytu), vznik-nou klubu náklady, které je třeba, aby byly uhrazeny. Při Vaší neúčasti z jakýchkoliv důvodů (i z důvodu nemoci) jsou stanoveny tyto stornovací poplatky:

 •   za každý započatý den se platí 20,- Kč v případě, že za sebe seženete náhradní-ka. V případě, že není za přihlášeného náhrada, nese sám plně finanční náklady na zájezd či pobyt.

Výjimku, kdy se vrací plně finanční hodnota zájezdu, může výbor přiznat :

 •  v případě vážného onemocnění spojeného s neodkladným pobytem v nemocnici
 •  dojde-li v době kratší než týden před odjezdem při úmrtí otce, matky, syna, dcery, sourozence, babičky či dědečka. Při úmrtí jiných příbuzných nikoliv.
ZÁKLADNÍ ODZNAK TURISTY
 
Tento odznak by měl získat každý turista, který bere turistiku alespoň trochu vážně-
Odznak má 4 stupně: I bronz, II stříbro, III zlato, IV diamant
Pro získání odznaku vyššího stupně je třeba nejdříve získat stupeň nižší
Pro stupeň I stačí zůčastnit se 20 turistických akcí z toho 1 akce na podporu ŽP
Pro ZTP stačí akcí 10 ŽP = životní prostředí
Stupeň II 30 akcí z toho 2 ŽP u ZTP stačí akcí 10
Stupeň III 40 akcí z toho 3 ŽP u ZTP stačí 10 akcí
Stupeň IV 50 akcí z toho 4 ŽP u ZTP stačí 10 akcí
Pro získání odznaku je možno využívat náš bodovník
Cena odznaku 20 Kč, klub přispíval 10