O NÁS

STRUČNĚ O ČINNOSTI :

 

Klub českých turistů  České Budějovice má v současnosti téměř 205 členů (údaj platný ke dni 1. 12. 2016). Po celý rok se uskutečňuje řada akcí dle tohoto kalendáře. Většina těchto akcí je určena jak pro členy, tak i pro ostatní zájemce o turistiku z řad veřejnosti. Jedná se především o akce pěší a cyklo turistiku. Méně náročné trasy 10 - 15 km pro starší a děti, či náročnější 20 km a výše, cyklotrasy 40 - 80 km. V průběhu roku jsou pořádány různé autobusové zájezdy v tuzemsku či do zahraničí. Zapojujeme se do různých činností související s výkonnostní turistikou - cyklo, pěší, lyže, vysokohorskou turistikou. Při tomto též členové plní jednotlivé  oblastní turistické odznaky či odznaky IVV, IML. Několik členů hraje turistickou hru geocaching. V zimních měsících je dle sněhových podmínek provozována též lyžařská turistika.

       Členové se též podílejí na údržbě a značení nových pěších, lyžařských i cyklistických turistických tras. O své činnosti jsou vedeny velmi pěkné kroniky. Pořádáme turistické akce, které jsou zařazeny mezi hlavní nebo významné akce KČT pořádané v ČR. Jedná se o tradiční pěší a cyklo akci Podzimní krajinou v Borovanech a Setkání českých a rakouských turistů – putování Vitorazkem v Českých Velenicích. Tyto akce jsou zařazeny v mezinárodním turistickém kalendáři akcí IVV. V roce 2017 se připojíme k akci 

„Měsíc věží a rozhleden“.

            Česká republika je velmi překrásná zem. I když nám chybí moře a skalnaté velehory, najdeme v každém koutu naší vlasti to, co nás chytí za srdce. Často se pak na tato místa vracíme i v pozdním věku, přivádíme sem  své děti či vnoučata. Písečné přesypy, tajemné menhiry, bludné balvany, stepní louky, širá pole nebo oblé vrchy hor  i hluboké lesy. Jezera a rybníky, potoky a řeky, ale také samoty, malebné vesničky a města. Mezi tím kostelíky, kapličky, kláštery a chrámy, zříceniny, hrady a zámky. A všude dokola lidé, kteří přetvářejí vše kolem sebe ke svému obrazu v kulturní krajinu.

====================================

 

NAŠE TRADICE

 

Náš odbor založilo 16 zakládajících členů na přelomu let 1968 a 1969 při Střední
zemědělské technické škole v Českých Budějovicích, tehdy pod názvem 
tělovýchovná jednota SPORT – turista. Od samého počátku byla hlavní náplní 
turistika, součástí byly i oddíly odbíjené, gymnastiky pro ženy a turistické oddíly mládeže. 
Tělovýchovná jednota se časem osamostatnila od školy, 
několikrát přejmenovala (MECHANIZÁTOR, KLUB TURISTŮ, TURISTA) 
a v roce 1993 se začleila jako odbor s právní subjektivitou do obnoveného Klubu českých turistů.
Navazujeme na tradici Spolku jihočeských turistů, založeného v Českých Budějoviích roku 1891,
 a odboru Klubu českých turistů založeného v Českých Budějovicích
21. 3. 1907.
===========================================
 
PŘEMOŽITELÉ ČASU
 
PŘEDSEDOVÉ
 
PhDr. KAREL SEJČEK (22.2.1921 - 17.1.1995) – předseda v l. 1969 – 1984
 
JIŘÍ BENEŠ – předseda v l. 1984 – 1989
 
ING. JIŘÍ HLAVÁČ – předseda v l. 1990 – 2016
 
Pavel Brtník – předseda v l. 2016 - dosud
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
ČESTNÍ ČLENOVÉ
 
STANISLAV MACH – dlouholetý předseda revizní komise a místopředseda
 
 FRANTIŠEK MONHART – dlouholetý místopředseda, cvičitel pěší
 
 BOHUSLAV TŮMA – cvičitel cykloturistiky, organizační
 
 MILOŠ TRNKA – cvičitel pěší, okresní i krajský klasifikátor
 
 MILADA DUŠÁKOVÁ – zdravotnice, cvičitelka pěší, zahraniční zájezdy
 
 MIROSLAV MILEC – tuzemské zájezdy, kronikář
 
DALŠÍ VÝZNAMNÍ ČLENOVÉ (převážně již nežijící či působící mimo KČT)
 
 Ing. František Uhlíř – mistr sportu, dlouholetý místopředseda do r. 1989
 
 Marcela Šetinová – místopředseda 
 
Václav Nožička – hospodář
 
 Karel Svoboda – vedoucí oddílu mládeže 
 
Dr. Jiří Černý – kronikář
 
Jarmila Adamcová, Marie Aixnerová, Vlastimil Babuněk, 
Marie Babuňková, 
Jan Bambula, ing. Zdeněk Blábolil, Zdeněk Borovanský starší i mladší, 
Dana Borovanská, 
PhDr. František Bráblík, Ladislav Calda, Miloslav Čech, Zdena Černá, 
Jana Čížková,
 A. Červená, Hana Dingesová, Karel Divoký, Jiří Effmert, Jana Effmertová, 
Zdeňka Frojdová, 
Miloslava Hanzalová, Josef Hojdar, Marta Humlová, Vladimír Jindra,
Jana Jiránková, 
Olga Kainzová, Lucie Kindlmanová, D. Klimešová, Vilma Kohelová, 
Marie Kolářová, 
Jan Koudelka, Božena Krausová, Alena Kučerová, Ing. Alexandr Lenský, 
Miloslav Lohonka, 
Blanka Machová, Václav Marek, Jiřina Michvocíková, Milena Nechybová, 
František Němec,
 Václav Němec,Jana Němcová, Dana Němečková, Václav Nýdl, 
Hana Ondrová, 
Ing. Ivan Palkoska, Miluše Petrželková, Jiří Pexa, Dr. Poláčková, 
Jana Polívková, 
Miroslav Pořádek, PhDr. Rudolf Pravda, Jan Pšenička, 
Ing. arch. Ludvík Remta, 
Marie Ryzová,Josef Schaffelhofer, Ing. Petr Schütz, Věra Shuhová, 
Jiří Sušický, 
Anna Sušická, František Svoboda, Božena Šímová, Růžena Šulistová,
 Růžena Švadlenová,
 Miluše Taberyová, Radmila Tothová,Anežka Tůmová, Jaroslav Turek, 
Libuše Uhlířová,
 Marcela Vaclíková, V. Valha, Jaroslav Vaníček, Marie Vaníčková, 
Rudolf Viktorín a další.

 

==================