SEZNAM ČLENŮ VÝBORU KČT ČESKÉ BUDĚJOVICE


JMÉNO

FUNKCE

BYDLIŠTĚ

TELEFON, e-mail

POZNÁMKA

BRTNÍK Pavel

předseda

Větrná 1480/74, ČB

602 933 600, 606 212 042

kodiak@email.cz

 

PELTAN Jiří, Ing.

 

PELTANOVÁ Adéla,Ing. hospodářka

 místopředseda

Hodějovická 242, Staré Hodějovice    

608 853 511, 774 835 197

peltan@seznam.cz                              

 

 

 

 

DOLEŽALOVÁ  Jana  

jednatelka

 

774 554 546

vlaskajda1@seznam.cz

 

 

 

CHMEL Vladimír

informatik

Komenského 51, ČB

774 263 509,

vlachmel@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ŠIMON Jaromír

organizační pěší i cyklo

Jiráskovo nábř. 3, ČB  

732 521 625

marie.simonova@email.cz

 

SLÁDKOVÁ Hana

pokladní

Puklicova 27, ČB

732 977 865

sladkovahana@seznam.cz

 

FESTA Karel, Ing.

organizace cyklo,

kronikář

V. Volfa 7, ČB

797 997 051 

kfes@seznam.cz

 

HOROVÁ Jaroslava

matrikářka

Skuherského 44, ČB

724 052 664

jh44@seznam.cz

 

ŠAFÁŘOVÁ Anna

matrikářka

Na vyhlídce 1518/57,

Dobrá Voda u ČB

606 323 966

safarova23@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEZNAM ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE KČT ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠMEJKALOVÁ Marie

předseda RK

Šroubárenská 35, ČB

608 932 140

 

BUMBA Josef

revizní komise

Janáčkova 29, ČB

724 502 612

bumba42@seznam.cz

KRÁLOVÁ Blanka

revizní komise

Brožíkova 5, ČB

720 358 871

 

 
 
CVIČITELÉ A VEDOUCÍ PĚŠÍ TURISTIKY
 
Antony Jaromír, 
 
Brtník Pavel,
 
Festa Karel, 
 
Linda Stanislav, 
 
Macháčková Eva, 
 
Novotná Milada,
 
Peltan Jiří, Ing., 
 
Peltanová Adéla, Ing., 
 
Pořádková Zdeňka,Mgr.
 
Posekaný Tomáš, Ing., 
 
Šafářová Anna, 
 
Šinágl Josef, 
 
Šmejkalová Marie, 
 
Vašková Eva, 
 
Vosoba Jaroslav
 
 
CVIČITELÉ A VEDOUCÍ CYKLOTURISTIKY
 
Borovanský Zdeněk, 
 
Festa. Karel, Ing.
 
Macháčková Eva, 
 
Novotná Irena, Ing., 
 
Novotná Milada, 
 
Pořádková Zdeňka, Mgr. 
 
Šinágl Josef, 
 
Vašková Eva, 
 

ZNAČKAŘI – členové KČT České Budějovice

Bumba Josef, Janáčkova 29, 370 03 Č.Budějovice

 

Festa Karel Ing., V.Volfa 7, 370 05 Č.Budějovice

 

Peltan Jiří Ing., Staré Hodějovice, Hodějovická 242, PSČ 370 08

 

Posekaná Václava, Homole,Spojovací 71 370 01 Č.Budějovice

 

Posekaný Tomáš Ing., Homole,Spojovací 71 370 01 Č.Budějovice

 

Šámal Vladimír Ing., Prokyšova 4, 370 01 Č.Budějovice

 

Šinágl Josef, Neplachova 27, 370 04 Č.Budějovice

 

Vondrák  Jiří, J.Bendy 12, 370 05 Č.Budějovice

Ve značkařském obvodu České Budějovice se značení věnuje ještě řada turistů, nečlenů KČT.

 Zjistíte-li na značených trasách jakékoliv nedostatky, sdělte je, prosím, pokud se jedná o území okresu České Budějovice předsedovi značkařského obvodu Ing. Posekanému (tel. 724 275 404, e-mail zhv.tposekany@seznam.cz), mimo náš okres předsedovi rady značení KČT Mgr. Karlovi Marvartovi e-mail markvart@kct.cz.

Možno též prostřednictvím výboru naší TJ.

 

V kolektivu značkařů rádi uvítáme všechny z Vás, kteří máte zájem aktivně pomoci při obnově a údržbě pěších, lyžařských nebo cyklistických tras. Stačí se ozvat výše uvedeným funkcionářům KČT.

  

  SEZNAM ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE KČT ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠMEJKALOVÁ Marie

předseda RK

Šroubárenská 35, ČB

608 932 140

 

BUMBA Josef

revizní komise

Janáčkova 29, ČB

724 502 612

bumba42@seznam.cz

KRÁLOVÁ Blanka

revizní komise

Brožíkova 5, ČB

720 358 871